– Capaciteit kan naar 5 miljoen ton per jaar in 2011
– Nederlandse overheid stelt geen duurzaamheidseisen

Amsterdam, 9 oktober 2008 – Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat producenten in Nederland van plan zijn om eetbare oliën zoals koolzaad, palmolie en soja te verwerken tot drie miljoen ton biodiesel per jaar in 2011. De totaal beschikbare capaciteit biobrandstoffen is nog groter; ruim vijf miljoen ton per jaar in 2011. Een zorgwekkende ontwikkeling volgens Milieudefensie. De productie van de huidige biobrandstoffen leidt tot ontbossing, hogere voedselprijzen en landrechtconflicten met de lokale bevolking.

Tien fabrieken kunnen onder meer soja verwerken tot biodiesel. De meerderheid heeft geen idee van de herkomst of procuctiewijze van de soja. Uit eerder onderzoek van Milieudefensie blijkt dat voor de aanleg van sojaplantages vaak tropisch regenwoud wordt gekapt. Probleem is ook dat de meeste onderzochte fabrieken biobrandstof gaan produceren op basis van eetbare oliën en daardoor rechtstreeks concurreren met de voeldselvoorziening die van deze producten afhankelijk is.

De Nederlandse overheid stelt nu geen enkele duurzaamheidseis voor de productie van biobrandstof. Volgens Milieudefensie is het onmogelijk om op grote schaal duurzame biobrandstoffen te produceren. “Daarom roepen we de Nederlandse overheid op ervoor te zorgen dat er geen Europese bijmengverplichting van 10 procent voor biobrandstoffen komt”, aldus campagneleider Anne van Schaik.

Zes producenten van biodiesel uit eetbare oliën hebben plannen voor een tweede fabriek of uitbreiding van de capaciteit. Of de plannen doorgaan hangt sterk af van de besluitvorming van de Europese Unie. Die beslist de komende maanden of en hoeveel biobrandstof verplicht bijgemend moet worden in de gewone brandstoffen.