De grootste fracties in het Europees Parlement zijn het eens geworden over een nog lager percentage als streven voor biobrandstoffen. Het doel is nu dat in 2020 6 procent van alle brandstoffen voor verkeer biobrandstof is. Het oorspronkelijke doel van de Europese Commissie van 10 procent kwam de laatste tijd steeds meer onder vuur te liggen omdat biobrandstoffen volgens deskundigen leiden tot ontbossing, hogere voedselprijzen en soms zelfs méér in plaats van minder CO2-uitstoot. De milieucommissie van het EP zakte daarom al naar een percentage van tussen de 8 en de 10. De industriecommissie gaat nu naar 6 procent. De EU-landen moeten er nog mee instemmen.

Voor de vorm blijft de 10 procent weliswaar overeind, maar 40 procent daarvan moet komen uit elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit waterstof en zeker niet uit de ‘problematische’ biobrandstoffen. PvdA-europarlementariër Dorette Corbey is blij met het nieuwe streefpercentage omdat ook zij de negatieve effecten van biobrandstoffen vreesde. Bovendien vormen de nieuwe afspraken een goede prikkel voor bijvoorbeeld het autorijden op waterstof. Sommige autofabrikanten zijn daar al serieus mee bezig. Het EP wil ook dat in 2020 8 procent van alle auto’s helemaal geen CO2 meer uitstoten.