Geen woorden maar daden. De mr green mentaliteit blijkt bij de omschakeling naar biobrandstoffen. Terwijl autobezitters, autoverkopers en pompstations overal op elkaar wachten met de omschakeling, hakt de havenstad de knoop door. De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Taxi Centrale gaan hun wagenparken drastisch vergroenen, en binnen twee jaar komen er tien tot twaalf bio-tankstations in de stad. Biobrandstoffen in de lift.

Wat zijn eerste- en tweede-generatie biobrandstoffen?
De ene biobrandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot dan de andere. Traditionele biobrandstoffen – zoals biodiesel uit koolzaadolie of zonnebloemolie en alcohol uit suikerbieten of maïs – worden ook wel de eerste-generatie biobrandstoffen genoemd. Ze zorgen voor een CO2-reductie van maximaal 50 procent. De verdere ontwikkeling van biobrandstoffen kan leiden tot biobrandstoffen met een CO2-reductie van rond de 90 procent. De technologieën om deze biobrandstoffen te maken, zijn nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting komen tweede-generatie biobrandstoffen pas na 2010 op de markt.